mantık

Kuruluş tarihi 2002 olan Pikare; Yazılım, Design, Dijital Pazarlama başlıkları altında şirketleşerek hizmet katmanlarını güçlendirmiştir. Yola çıkış noktası, işletmelerin ihtiyacı olan hizmet alanlarını, tek çatı altında toplayarak, müşterilerini çözüme ulaştıracak bütünlüğü sunmaktır. Pikare kuruluş mimarisi "BİLGİ ŞİRKETİ" temellerine dayandırılmıştır.

Hizmet çeşitliğini ve sunum biçimlerini, değişen pazar şartlarına göre "GÜNCELLİK" ilkesiyle bağdaştıran Pikare, ürettiği hizmet tiplerinde, kaliteyi ve sürdürülebilirliği korumak için 4 ana temel üzerinde yükselen yönetim biçimini benimsemiştir.
Bu temel değerlerin birincisi, hizmet ihtiyacının tespit edilip çözümlenebilmesidir. Çözümlenen hizmetin üretilebilmesi için, gerekliliklerin belirlenmesi, yönetim biçiminin ikincil adımıdır. Hizmetin üretiminde en önemli olan üçüncü adımda, doğru personel, doğru müşteri ilişkisinin sağlanması ile oluşan planlamanın uygulanabilmesidir. Bu safhaları başarıyla geçen her hizmet üretiminde, doğa ve insan şartlarından esinlenerek bulduğu kararlılık ilkesi sayesinde, üretimi sonuçlandırmaya giderek hizmetin üretim/ sunum ve devamlılık şartlarını oluşturmuş olur.

değerlerimiz

Hayatımızın en iyi işini yapmak için buradayız...

Kararlılık

Çözümleme

Gereklilik

Planlama